TALLINNA INGLISE KOLLEDŽI SPORDIHOONE

Moodne spordihoone väärikale koolimajale


Asukoht:
Tallinn, Eesti
Tellija: Tallinn Inglise Kolledž
Alustatud: 2004
Valminud: 2007
Hoone pindala: 4000 m2


Tallinna kesklinn on alates 19. sajandist kasvanud aktiivselt ümber keskaegse vanalinna. Ajalookeerised on põhjustanud selles arengus mitmeid katkestusi ja radikaalseid muudatusi. Üks väheseid alasid, mis vanalinna ümbritsevas endises bastionaalkindlustuste vööndis on siiski üsna terviklikult välja kujunenud, on Estonia puiestee ja Pärnu maantee vaheline kvartal. Seal paiknevad peamiselt 20. sajandi algul ehitatud teatrid, raamatukogu, kohtuhoone, koolimajad. Viimaste hulgas ka Inglise Kolledž, mis ootas endale aastaid spordihoonet.

KOKO kavandatud uus Inglise Kolledži spordihoone pidi arvestama nii kooli vajadusi kui väljakujunenud linnaehituslikku olukorda. Arhitektid soovisid paigutada hoone võimalikult delikaatselt ajaloolise hoonestuse vahele, kuid samas aktiveerida sisekvartali kasutust ning pakkuda õpilastele moodsat, positiivset õpikeskkonda.

Spordihoone maht ulatub Tallinna ühe peatänava, Pärnu maantee äärde vaid osaliselt, kuid on selles osas kujundatud pilkupüüdvalt, et mitte öelda provokatiivselt. Harulistele postidele tõstetud maht loob nii sissepääsutsooni spordihoonele, kuid kujundab aktiivselt ka tänava avalikku ruumi – spordihoone hooviala läheb sujuvalt üle tänavaäärseks haljasalaks, kus asub aktiivse kasutusega bussipeatus.

Spordihoone on paigutatud ajaloolisest koolihoonest eraldi – hoonemahud on ühendatud keldrikorruse kaudu. Spordihoone nullkorrusel asub ujula, selle kohal parkla ja ülaosas võimla. Ruumiprogramm nägi ette ka kontoripindu, mis on peamiselt paigutatud Pärnu maantee poolsesse, postidele toetuvasse mahtu. Spordihoone sisearhitektuursed lahendused on eelkõige suunatud lastele ja noortele ning kujundatud sooviga pakkuda lõbusat ja mängulist keskkonda. Hoolimata väiksest krundist suudeti hoovialale luua ka amfiteatri-laadne väliruum, kus hea ilma korral on võimalik korraldada nii õppetööd kui ka pidulikumaid sündmusi. Samuti tagab süvendatud amfiteater ujulale loomuliku valguse.

Inglise Kolledži spordihoone tekitas planeerimis-
faasis skeptilisust nii muinsuskaitsjate kui ka konservatiivsemate linlaste hulgas. Praeguseks, mil hoone juba aastaid omal kohal, on see muutunud orgaaniliseks osaks Tallinna kesklinna väärikast hoonestusest ning rikastab seda oma värvika ja mängulise karakteriga.

Tekst: Carl-Dag Lige