TALLINNA SÜNAGOOG


Traditsiooni tarkus uue arhitektuuri keskmes


Asukoht: Tallinn
Tellija: Eesti Juudiusu Kogudus MTÜ
Kutsutud arhitektuurivõistlus: 2004, 1. koht
Valminud: 2007
Pindala: 1500 m2


Tallinna juudi kogukonna dokumenteeritud ajalugu ulatub tagasi 19. sajandi keskpaika, mil toonase Eestimaa kubermangu pealinna toodi aega teenima Vene tsaariarmee juudi soost sõdureid. Juutide kogukonnaelus tähtsat rolli mängiv matmisvennaskond, hevra kaddiša, loodi Tallinnas 1856. aastal. Seevastu sünagoogihoone, juutide religioosse elu keskus, valmis alles 1885. aastal. Paraku hävis see Teise maailmasõja süngetes keeristes ning Tallinnast sai pikaks ajaks üks väheseid Euroopa pealinnu, millel puudus oma sünagoog.

KOKO kavandatud, 2007. aastal avatud Tallinna uus sünagoog paikneb vaiksel kõrvaltänaval, linnasüdamest vaid jalutuskäigu kaugusel. Hoone arvestab juudiusu traditsioonide ja eripäraga, kuid ei hoia arhitektuuri osas kramplikult kinni ajaloolistest eeskujudest. Silindervõlvist lähtuv vorm seob üheks tervikuks nii religioosse kui ka ilmaliku funktsiooniga ruumid. Teenistusteks mõeldud peasaal paikneb teisel korrusel, kuhu viib fuajeest lai trepistik, mis vastavalt ajahetkele ja sündmusele toimib kas rituaalse protsessiooniruumina või aktiivse suhtluspaigana. Sünagoogi interjööris on ruumide paiknemise ning tundliku materjalikasutuse (puit, klaas, betoon) kõrval tähtis ka juudisümboolikaga dekoratiivornament, mida on orgaaniliselt kasutatud nii klaas- kui ka puitpindadel ning mis olenevalt olukorrast võib täita nii ruume ühendavat kui ka eristavat otstarvet.

Taasiseseisvunud Eestis on rajatud mitmeid ainulaadse arhitektuuriga pühakodasid. KOKO kavandatud Tallinna sünagoogihoone eristub teistest uutest Eesti sakraalhoonetest mitte ainult oma eripärase arhitektuuriga, vaid ka sellega, et on saanud siinse juudi kultuuri üheks sümboliks, näidates nii selle järjepidevust, elujõudu kui ka uuenemisvõimet. Tallinna uue sünagoogi valmimisele elasid kaasa juudi kogukonnad maailma eri paigus. Sünagoogi pidulikku avamist austasid oma kohalolekuga Iisraeli toonane asepeaminister Shimon Peres ja Iisraeli aškenaazi pearabi Yona Metzger.

Tekst: Carl-Dag Lige

Tunnustused:
2009 Euroopa Liidu kaasaegse arhitektuuri Mies van der Rohe auhind / nominent
2008 Wienerberger tellisarhitektuuri auhind / parim rahvusvaheline tellisarhitektuuri ehitis / nominent
2007 Eesti Kultuurkapital / arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia / arhitektuur ja sisearhitektuur