ROTERMANNI PAGARIKODA

Tallinna südalinna ajaloolise tööstuskvartali väravahoone


Asukoht: Tallinn
Tellija: R6 Arendus OÜ
Projekti algus: 2014
Valminud: 2021
Pindala: 12 000 m2


Rotermanni 6 kinnistu paikneb Tallinna kesklinna hoogsalt arenevas piirkonnas, 19. sajandil rajatud Rotermanni tööstuskvartalis. Krunti ümbritseb idast Hobujaama tänavaga külgnev elevaatori- ja kontrollkäiguhoone, lõuna poole jääb kobarkino, läände uus ja vana jahuladu ning põhja poole rekonstrueeritav nisu- ja rukkiveski. Krundil paiknevad kontorihoone ja leivavabriku fassaad on muinsuskaitse all ja need rekonstrueeritakse.
Rotermanni 6 uushoonestus on kavandatud tähistusliku väravana Rotermanni kvartali jaoks, sest olles nähtav piki tänavat, on see üks silmapaistvatest sissepääsudest kogu sisekvartalisse. Krundile on planeeritud kuue maapealse korruse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone.

Uue hoone arhitektuurne lahendus on saanud inspiratsiooni tööstusmaastikule iseloomulikust
juhuslikkusest ja kaootilisusest. Erinevad proportsioonid, muutuv katusejoon ja vahelduvad materjalid aitavad planeeritavat hoonet sulandada ümbritsevasse tööstusmiljöösse. Kasutatav klaasfassaad ja selle geomeetriline jaotus vihjab samuti kvartalis mitmel pool kasutatud teraskonstruktsioonidele. Samas järgib hoone mahuline jaotus kvartali iseloomulikke mastaape, toetades ühtlasi kitsaste vahetänavate rütmi.


Funktsionaalselt on hoone jagatud kaheks. Esimesel kahel korrusel paiknevad äripinnad, ülejäänud neljal korrusel asuvad bürood. Alumiste korruste äripindu on võimalik liita üheks tervikuks, samas on võimalik ka väiksemate ühikute kooslus. Parkimine on viidud maa-alustele korrustele. Elevaatorihoone perimeetrisse jäävad pinnad avanevad sisetänavale.