MAARJAMÄE LOSS

Eesti Ajaloomuuseumi ruumide rekonstrueerimine Tallinna lahe kaldal asuvas ajaloolises suvelossis


Asukoht:
Tallinn
Tellija: Eesti Ajaloomuuseum
Avalik arhitektuurivõistlus: 2014, 1. koht
Valminud: 2018
Pindala: 4000 m2


Maarjamäe lossiansambel on kõige terviklikumalt säilinud suvemõisakompleks Tallinnas. Suvemõis ehitati 1874. aastal Peterburi krahvi Anatoli Orlov-Davõdovi tellimusel endise vabriku alale. Sellest ajast pärineb ka lossi juurde viiv trepistik, mis enne Pirita tee ehitamist asus otse merekaldal.

Arhitektuurivõistluse ülesanne oli olemasolevas hoones paikneva Eesti Ajaloomuuseumi sise- ja välisruumide logistiline planeerimine, ajaloolise hoone seostamine muuseumi funktsiooniga ja hoonega liituvate pargialadega.

KOKO arhitektide kujunduse lähtepunktiks on märksõna „kihistused”. Kihid markeerivad ajaloolist kihistatust, näituste mitmekihilisust, geoloogiliste kihtide paljandumist Maarjamäel. Maastik ümber lossi on jaotatud veidi ajaloomuuseumi logo meenutavate joontega lõikudeks, mis tähistavad erinevaid kihte Eesti ajaloos, näiteks „vana hea Rootsi aeg”, Leedu-Poola kuningriik jne.

Planeeringu suhe ajaloolise hoonega on keskkonnatundlik. Eesmärk on säilitada võimalikult terviklik ruumimulje, võttes samas arvesse seda, et külastajad ja töötajad tunneksid end muuseumis võimalikult mugavalt.

Hoonesse sisenedes jõuab külastaja fuajeesse, kust toimub loogiline hargnemine restorani ja muuseumi vahel. Uue trepi ja lifti abil pääseb teisel korrusel paiknevatesse püsiekspositsiooni ruumidesse. Fuajee, uus teisele korrusele kulgev trepikoda ja suvesaal moodustavad anfilaadse esindusliku ruumi. Fuajees paikneb ka muuseumi pileti- ja meenelett, mis on kujundatud värviliste kihistustena, iga 10 cm kõrgune lõik märgib 100 aastat Eesti ajaloos, algpunktiks on valitud aasta 1000. Värvilised lõigud näitavad Eesti aladel olnud võõrvõime, lisaks saab sinna märkida ka erinevaid murrangulisi daatumeid.

Suvesaali saab kasutada nii restorani kui ka muuseumi osana ning konverentsisaali muu hulgas ajutiste näituste osana. Tualettruumid ja garderoob on paigutatud selliselt, et neid on mugav kasutada nii muuseumi, restorani kui ka konverentsikeskuse külastajatel. Keldris paiknevast köögist toob toidu restorani lift ning teekond lifti ja restorani vahel on kavandatud võimalikult delikaatsena.