LENNUSADAM

Insenerikunsti ja merendus­ajaloo sümbioos


Asukoht:
Tallinn, Eesti
Tellija: Eesti Meremuuseum
Avalik arhitektuurivõistlus: 2009, 1. koht
Valminud: 2012
Pindala: 8000 m2


Tallinna lennusadamas paiknevat vesilennukite angaaride kompleksi peetakse üheks väärtuslikumaks 20. sajandil valminud ehitiseks Balti riikides. Vesilennukite angaaride projekt töötati välja Taani inseneri- ja ehitusfirmas Christiani & Nielsen ning hoone ehitati aastatel 1916–1917. Ehitis on märkimisväärne nii ehitusteaduslikus kui ka -tehnilises mõttes ning selle harukordsus tuleneb eelkõige konstruktiivsest lahendusest.

Angaarid koosnevad põhiosas kolmest kaksikkõverast raudbetoonkoorikust (keskmine paksus 8–12 cm) ning neid nurkadest ja liitekohtadest toetavatest postidest. Tegemist on teadaolevalt esimese nii suure – sillatud ruum mõõtmetega 36,4 m × 116 m – raudbetoonist koorikkonstruktsiooniga kogu maailmas.

Kuivõrd vesilennukite angaarid polnud ehitamisest saadik läbinud ühtki põhjalikumat renoveerimist, oli nende olukord muutunud varisemisohtlikuks. 2009. aastal võitis KOKO arhitektuurikonkursi, mille võidutöö alusel angaarid rekonstrueeriti ning neisse rajati uus Eesti Meremuuseumi ekspositsioon. Hoone ajaloolise raudbetoonkonstruktsiooni restaureerimise keerukus nõudis tihedat koostööd Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega, erakordseid ehitusvõtteid ja parimaid ehitusmaterjale. Angaaride ajaloolise osa restaureerimise kõrval pööras

KOKO erilist tähelepanu ka arhitektuursetele lahendustele, mis tulenesid muuseumi vajadustest. Nii arhitektuurseid lisandusi kui ka muuseumi ekspositsiooni kavandades oli KOKO sooviks säilitada ajaloolise ruumi tervikmõju – uued mahulised lisandused tehti delikaatsed ja ajaloolist kehandit austavalt. Oluliste arhitektuursete muudatustena avati hoone kaks külge valgusele – tummseinad asendati klaasfassaadidega, mida katavad massiivsed, ajaloolisi eeskujusid järgivad lükanduksed. Angaaride sisse kavandati lokaalsed lisamahud: kahurite galerii ja peasissepääsu ala. Erilist tähelepanu pöörati kogu ruumi läbivale teraskonstruktsiooniga jalakäigusillale, mis seob omavahel muuseumiekspositsiooni erinevaid osasid.

KOKO kavandatud ekspositsiooni kandev idee on kontseptuaalselt tugev, ruumiliselt väljakutsuv ja samas piisavalt paindlik. Angaaride interjöör on jaotatud kolmeks „maailmaks” – veealuseks, vee tasapinnal olevaks ja õhumaailmaks. Need „maailmad” võimaldavad eksponeerida suurt hulka meremuuseumi kogudesse kuuluvatest museaalidest neile omases keskkonnas – meremiinid ja allveelaev Lembit veealuses maailmas, purjekad-paadid ja kahurid veepinnal ning lennukid ja teised õhuobjektid raudbetoonkoorik-katuse all õhus (näiteks vesilennuk Short 184).

Muuseumi ekspositsiooni iseloomustab narratiivide paljusus, informatsiooni, aja ja ruumi mitmekihilisus. Ekspositsiooni fookuses on külastaja ise, tema käitumine ja liikumine ruumis. Külastaja peatähelepanu on emotsionaalsel, vahetul kogemusel – liikuda saab erinevatel tasapindadel, seal hulgas kogu ekspositsiooniruumi läbival jalakäigusillal. Mugavalt käsitsetavate multimeediaekraanide ja stendide abil on võimalik tutvuda arvukate lugudega angaaride, merenduse, sõjanduse ja Eesti Vabariigi ajaloost. Vesilennukite angaaride arhitektuur ja uus ekspositsioon jutustavad ennekõike meie enda kaasaja lugu, tehes seda mineviku artefaktide abil. Väljapanek ega ka uus arhitektuur, mis ajaloolise raudbetoonkehandi vahele delikaatselt paigutatud, ei heroiseeri sõda, Eesti ajalugu ega rahvuslikku identiteeti. Külastajal on vabadust ja ruumi tõlgendada nii ehitist ennast kui ka seal eksponeeritavat.

Tekst: Carl-Dag Lige

 

Tunnustused:
2014 rahvusvaheline kinnisvara konkurss MIPIM Awards / parima renoveeritud hoone kategooria / finalist
2014 Euroopa Muuseumide Foorum / Euroopa Aasta Muuseumi auhind / äramärkimine
2013 Euroopa Liidu kultuuripärandi auhind / Europa Nostra auhind 2013 / Grand Prix
2013 Rahvusvaheline restaureerimis- ja konser-veerimisauhind Domus / hõbemedal
2013 Rahvusvahelise Sisearhitektuuri Assotsiatsiooni (IIDA) Global Excellence Awards / kategooria: ühiskondlikud, kultuuri ja hariduse hooned / kategooria võitja / Lennusadama sisearhitektuurne lahendus
2013 Euroopa Liidu kaasaegse arhitektuuri Mies van der Rohe auhind / nominent
2012 Eesti Kultuurkapital / aastapreemia / vesilennukite angaaride ja Tallinna teletorni rekonstrueerimine
2012 Rootsi äriauhind / parim keskkonda panustav projekt / Lennusadama mereküttesüsteem
2012 Tallinna Kultuuriväärtuste Amet / restaureerimispreemia / kultuurimälestiste kategooria / äramärkimine
2012 Eesti Disainiauhind BRUNO / parim disaini-objekt / Grand Prix
2012 Eesti Disainiauhinnad / parim disainimeeskond / Lennusadam / KOKO arhitektid & Produktsioonigrupp
2012 Eesti Disainiauhind BRUNO / parim keskkonnadisain / Lennusadama põrand / KOKO arhitektid & Produktsioonigrupp
2012 Maailma Arhitektuurifestival (WAF) / kategooriad vana ja uus ning ekspositsioon / finalist
2012 Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) / aasta ehitusprojekt
2012 Eesti Betooniühing / aasta betoonehitis