EESTI TERVISHOIU MUUSEUM

Tervishoiumuuseumi rekonstruktsioon ja interaktiivne ekspositsioon Tallinna keskaegses kaupmeheelamus


Asukoht:
Tallinn
Tellija: Eesti Tervishoiu Muuseum
Avalik arhitektuurivõistlus: 2010, 1. koht
Valminud: 2015
Pindala: 2000 m2


Eesti tervishoiu muuseumi rajamise mõte algatati juba 1922. aastal, esimene näitus toimus 1924. aastal. Dresdeni, Berliini, Amsterdami, Helsingi ja Pariisi tervishoiumuuseumidega tutvunult sõnastab asutamistoimkonna asjaajaja ja hilisem muuseumi eestvedaja Voldemar Sumberg tulevase muuseumi põhimõtte: „Tervishoiumuuseumid ei ole ainult vanavara ja ajalooliste esemete hoiukohad, vaid õppeasutused, kus selgitavate väljapanekute abil püütakse tervishoiu küsimusi näitlikuks ja huvitavaks teha, arvestades tegeliku elu nõudeid ja teaduse edusamme.” Esialgu tegutses muuseum mitmes asukohas Tartus. Pärast Teist maailmasõda selle tegevus katkes, kuid taastati 1968. aastal. Muuseum kolis praegusesse asukohta Lai tn 28/30 Tallinna vanalinnas 1989. aastal. Enne seda oli kaks keskaegset kaupmeheelamut restaureerinud Poola firma PKZ.

2011. aastal algas maja tehniline renoveerimine ja uue püsiekspositsiooni loomine. Kõik tehno­süsteemid vahetati välja vana maja austaval ja väärtustaval viisil, peites vajaliku kaabelduse jm lahendused seintesse, lagedesse ja põrandatesse. Laia tänava poolt avati seni kinni olnud puitväravad ja paigaldati nende taha ukseava süvikusse vähepeegeldavast klaasist uksed, millest võib läbi näha siseruumi.Püsinäituse „Avameelselt sinu kehast” idee on näidata külastajatele tunnetuslikku ja kogemusi pakkuvat ekspositsiooni tervisest, tervisega tegelemise ajaloost, murrangulistest avastustest ja leidudest. Külastajal on võimalus siseneda inimese mikromaailma ja mõõta ka oma tajusid. Ekspositsiooni ülesehitus järgib jutustust eluringist, käies läbi inimese elutegevuse sünnist surmani, peatudes ja tehes kõrvalepõikeid igas eluetapis nendel organitel, tajudel ja funktsioonidel, mis just siis suurt rolli mängivad või vastupidi, vaevusi tekitavad. Sisekujunduselemendid lähtuvad inimesest ja selle anatoomiast, suurendades üleelusuurusesse mõnda rakku või struktuuri, ning toetavad ja selgitavad sel viisil ühtlasi ka ekspositsiooni ideed. Näitlike vahendite mitmekesisus skeemide ja vahast või plastist anatoomiliste mudelite näol võimaldab saada täiusliku pildi inimese sisemusest. Toredat osalemisvõimalust pakuvad elektroonilised ja mehaanilised käed-külge-eksponaadid. Originaalsed arvutiprogrammid aitavad selgitada keha toimimise põhitõdesid ja pakuvad harivat meelelahutust.