NUKU MUUSEUM

Teatrinukkude muuseum Tallinna ajaloolises vanalinnas


Asukoht: Tallinn
Tellija: KESSEUM
Kutsutud arhitektuurivõistlus: 2007, 1. koht
Valminud: 2010
Hoone pindala: 1500 m2


Nukuteatri koduks olev teatrimaja tekkis Laia tänava nurgale juba 19. sajandi algul, kui 1809. aastal avati seal Eesti esimene kutseline teater. Suurem ümberehitus on hoones tehtud 1880. aastatel, mil hoone omandas tänaseni säilinud mahu ja üldilme.

Teatrimaja kõrval olevatesse ajaloolistesse hoonetesse otsustati 2007. aastal rajada teatri elu ja tööga tihedalt seotud nukukunsti muuseum, mis tänapäevaste väljapanekute ja tehniliste lahenduste abil säilitaks ja tutvustaks väärikalt Eesti nukuteatri ja teatrinukkude ajalugu.

Esimese ülesandena tuli Tallinna vanalinna tundlikke kaitsepiiranguid arvestades muuta keskaegsete elumajade sisestruktuuri nii, et see oleks sobilik kasutamiseks muuseumina. Võistlustöös pakkusid arhitektid välja muuseumi ja teatri ühendamise hoovilava alt, keldri kaudu. Hiljem selgus, et kuigi majadel olid olemas mõned keldriruumid, olid hooned ehitatud maapinnale ilma sügavama vundamendita. Keldrikäigu rajamiseks tuli lahendada vanalinna mõistes erakordne ja konstruktiivselt keeruline probleem: rajada keskaegsele majale tagantjärele vundament.

Muuseumi püsiekspositsioon algab keldrikorrusel teatriplakatite ja kostüüminäitusega. Klaaspõranda all on näha keskaegsed müürid ja kaevud. Ühes paekivist võlvis asub nn Tähtede sein videoekraani ja 160 nupuga, kuhu on talletatud Nukuteatri näitlejate rollid ja laulud. Esimesel korrusel on teatri asutaja Ferdinand Veike tuba ning maailma ja Eesti nukuteatrikunsti ajalugu tutvustav väljapanek. Maailma nukkude saalis saab läbipaistvatesse silindritesse paigutatud eri tüüpi teatrinukke puutetundlike infoekraanide abil liigutada ja õppida sel viisil tundma nende liikumismehhanisme.

Kasutusele võeti ka hoonetevaheline hooviala, mis on nüüd üks kahest vanalinna katustatud sisehoovist. Tuletõrjenõuetele vastava suitsuärastuse eesmärgil on katus tervikuna ülestõstetav. Hooviala läbib klaassild, mis ühendab omavahel püsiekspositsioonis teise korruse ruumid. Sillalt avanevad külastajatele vaated nukumeistrite ja butafooride töötubadesse. Ka hoovilava alt kulgevast klaasseintega keldrikoridorist on mõnikord võimalik jälgida, kuidas näitlejad etenduseks ette valmistuvad. Nii saab teatritegemise köögipoole nägemine osaks muuseumielamusest.

Tunnustus:
Excellence Club’i liikmestaatus maailma muuseumide konverentsil „TheBest in Heritage” 2011