KOPLI 70

Terviklik linnakeskkond Tallinnasse, Kalamaja ja Pelgulinna piirile


Asukoht:
Tallinn,Eesti
Tellija: Harju Tervis AS
Valminud: 2014
Hoone pindala: 260 000 m2


Planeeritav ala paikneb südalinnast jalutuskäigu kaugusel, populaarse Kalamaja miljööväärtusliku asumi lääneservas ja Kopli poolsaare ühe intensiivsema tuiksoone, Kopli tänava ääres.

Endise Franz Krulli masinatehase ümbrusest leiame väga erinevat linnamaastiku. Volta tänav on linna poolt ääristatud 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses rajatud kahe-kolmekorruseliste endiste üürimajadega. Planeeringuala poole jääv osa Volta tänavast piirneb erinevate tööstusrajatistega kuni Tööstuse tänavani. Planeeringualast edelas on Kopli kaubajaam. Üldplaneering näeb tulevikus ette kergliiklustee üle kaubajaama territooriumi, et tekitada side Kalamaja ja Pelgulinna vahel. Planeeringualast loodesse ja põhja jääb segahoonestusala silikaatkivist ja metallist tööstusarhitektuuriga, muinsuskaitse all olevad 1915. aastal valminud Peeter Suure merekindluse garnisoni üleajateenijate elamud ja Arsenali tehasehoone.

Masinatehase ajalooline olemasolev sisetänav on muudetud Krulli lineaarpargiks, kus on õigus olla vaid jalakäijatel. Autoliiklus on kavandatud kvartali perimeetrisse, olemasolevatele ja perspektiivsetele tänavatele. Uued arhitektuursed mahud järgivad ajaloolist tänavafronti ning säilitatavad ajaloolised fassaadid loovad oma ajatu olemusega uuele kvartalile identiteedi.


Kopli tänava ja Kultuurikilomeetri nurgale on ette nähtud ärikeskus kaupluste ja vaba aja veetmise kohtadega. Väljapakutud lineaarpargi motiiv seob ühe rohelise sirgena uute väiksemate kvartalite rohealad. Lineaarpargi ääres on esinduslikul kohal kõige autentsemalt säilinud Franz Krulli masinatehase koostetsehh, millesse on kavandatud kvartalikeskne klubihoone. Keskse peatänava äärde, esimestele korrustele kavandatud äri- ja teenindusettevõtted tekitavad aktiivse tänavafrondi.