TALLINNA TELETORN

Nõukogude tehnorajatisest moodsaks turismimagnetiks


Asukoht:
Tallinn
Tellija: Levira
Kutsutud arhitektuurivõistlus: 2009, 1. koht
Valminud: 2012
Pindala: 10 000 m2


Tallinna teletorn on Eesti kõige kõrgem hoone. See rajati Tallinnas toimunud Moskva olümpiamängude purjeregati ajaks aastatel 1975–1980 ning oli üks ehitistest, mis kuulus linnahalli, postimaja, olümpiapurjespordikeskuse ja teiste uushoonete kõrval Tallinna olümpiarajatiste ehitusprogrammi. Pirita männimetsa vahel paiknevast teletornist kujunes sümbolrajatis, mis sattus aastaid hiljem ka Eesti taasiseseisvumise aegsete sündmuste keerisesse, kui rahvuslikult meelestatud aktivistid asusid seda kaitsma Nõukogude sõdurite eest. Tallinna efektseima vaateplatvormiga rajatis, kust selge ilmaga näeb isegi Soome rannikut, suleti publikule 2007. aastal, sest see ei vastanud enam tuleohutuse nõuetele.

2009. aastal võitis KOKO arhitektuurikonkursi, mis nägi ette teletorni taasavamist publikule eesmärgiga rajada sinna populaarne külastuskeskus. Kui ajalooliselt oli Tallinna teletornis publikule suunatud funktsioone täitnud peamiselt vaid restoranikorrus, siis uuendatud ehitisest pidi kujunema terviklik meelelahutus- ja vabaajakeskus. Kõige olulisema arhitektuurse muudatusena kavandas KOKO ümber teletorni sissepääsuala. Endise varikatuse ja basseinide asemele kujundati moodne kaldpindadega paraadlik sissepääsuala, kust nüüd algab efektne ekspositsioon, mis jutustab Tallinna teletorni ajaloost.

Siseruumides kavandati ümber nii alumised külastuskorrused kui ka torni tipus olevad restorani- ja ekspositsioonikorrus. Sisekujundus on inspireeritud 1960.–1970. aastate tehnoesteetikast. Moodsad värvi- ja valguslahendused ning eriprojekti alusel valminud ekspositsiooni sisseseade loovad külastajatele tunde justkui viibitaks ajakapslis.

Restoranikorrusel on erilist rõhku pandud külastajate mugavusele ja vaadete nautimise võimalusele. Ülemisel ekspositsioonikorrusel püüavad pilku ekraanide ja liikumissensoritega robotid, mis suhtlevad aktiivselt iga külastajaga. KOKO käe all on Tallinna teletorn muutunud nõukogudeaegsest tehnorajatisest moodsaks meelelahutuskeskuseks. Nii restoran, kinosaal kui ka ekspositsioonipinnad pakuvad võimaluse veeta meeleolukas päev ning nautida Tallinna vaateid.


Tekst: Carl-Dag Lige