TALLINNA SUURGILDI HOONE

Värvikas ajalugu intrigeerivas ruumis


Asukoht:
Tallinn
Tellija: Eesti Ajaloomuuseum
Projekti algus: 2008
Valminud: 2011
Pindala: 1500 m2


Kõrge viilkatusega Suurgildi hoone on tähelepanuväärse ajalooga ehitis Tallinna vanalinna südames, Raekoja platsi vahetus läheduses. Aastasadu koondas Suurgild Tallinna suurkaupmehi ning oli hoonena nende kogunemispaigaks. Viimase poolsajandi jooksul on selle ruumid olnud Eesti Ajaloomuuseumi kasutuses. Just ajaloomuuseumi ambitsioonikas plaan rajada ülevaatlik ja tänapäevane ekspositsioon Eesti ajaloost sai tõukeks enam kui 600 aasta vanuse hoone põhjalikule renoveerimisele, millesse KOKO panustas nii sisearhitektuursete lahenduste kui ka uue väljapaneku kavandamisega.

Muuseum soovis publikule avada terve Suurgildi hoone. Ekspositsioon pidi lisaks peasaaliga põhikorrusele laienema ka keldriruumidesse, kuhu külastajad seni ei pääsenud. Põhjalikud ehitusajaloolised ja arheoloogilised uuringud komplitseerisid projekteerimis- ja ehitusprotsessi, kuid mõjusid motiveerivalt, sest andsid lisateadmisi hoone ajaloo kohta ning aitasid rikastada muuseumi uut väljapanekut.

Suurgildi hoone näituseruumid jagunevad põhikorruse, keldri ja niinimetatud aktsiisikambri vahel. Kui viimases tutvustatakse Eestis käibel olnud ja siit leitud maksevahendite ajalugu, siis suures saalis rullub vaatajate ees lahti püsinäitus „Visa hing. 11 000 aastat Eesti ajalugu”. Ruumide uue sisekujunduse ja inventari osas on kasutatud mitmeid unikaallahendusi. Erilist tähelepanu on pööratud mööblile, valgustusele ja infograafikale. Enamik sisseseadest on teadlikult nüüdisaegse, kuid väärika disainiga, sekundeerides Suurgildi hoone ajaloolistele ruumidele.

Nii põhinäituse kui ka ekspositsiooni teiste osade koostamisel loobuti traditsioonilisest, kronoloogi-
lisest jutustusviisist. Eksponeeritavad esemed, saatetekstid, animatsioonid ja interaktiivsed lisaseadmed on koondatud valitud teemade ümber ning tutvustavad Eestimaa ja siinse elanikkonna keerukat, mitmetahulist ajalugu, selle seoseid ümberkaudsete riikide ja rahvastega.

Tekst: Carl-Dag Lige